پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

مطالب

عضو هیئت مدیره                                                                                   بازگشت به منوی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : محمدباقر محمدزاده سویری

سال تولد :1336

مدرک تحصیلی : لیسانس

دوره های تخصصی : كنترل پروژه  و تصمیم گیری های مدیریت

سوابق کاری :

از سال 1361 الی 1364 دانشكده علوم اجتماعی  - مسئول جهاد دانشگاهی و مسئول بخش فرهنگی

از سال 1364 الی 1366 دانشكده علامه طباطبایی -  مسئول جهاد دانشگاهی و مسئول بخش فرهنگی

از سال 1366 الی 1368 شركت سهامی شیلات استان گیلان – قائم مقام مدیر كل و مدیر عامل شیلات

از سال 1368 الی 1369 شركت سهامی آلومینیوم ایران – مدیر امور انبارها

از سال 1369 الی 1375 طرح تولید آلومینا – سرپرست كارگاه و نماینده مجری طرح

از سال 1375 الی 1/5/1390  شركت مهندسی قادرنصب – سرپرست كارگاه  پروژه های مختلف

از سال 1/5/1390 تا كنون   عضو هیت مدیره 

پروژه های اجرا شده:

طرح تولید آلومینا در جاجرم

طرح تو سعه ایرالكو

آموزشگاه عالی ماهی شناسی شیلات در گیلان

راه سازی بانه سردشت

سرپرست كارگاه پروژه شهید كریمی

سرپرست كارگاه پروژه یا مهدی در لویزان

سرپرست كارگاه پروژه ساختمان كوی نصر

سرپرست كارگاه پروژه دفتر  شركت گاز كرمان

معاون مدیر پروژه رامین اهواز

مدیر پروژه ساختمان اداری رودسر