پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

مطالب

پروزه مذكور در 6 طبقه با زير بناي بالغ بر 3450 متر مربع با اسكلت فلزي جوشي و سقف عرشه فولادي در تيرماه 1391 آغاز و در آبانماه 1392 تحويل موقت گرديد. اين پروژه شامل سه بلوك و 30 واحد مسكوني مي باشد.