پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

مطالب

پروژه شامل احداث ساختمان اصلي با زير بناي بالغ بر 5525 متر مربع با  700 تن اسكلت فلزي پيچ و مهره اي در 5 طبقه. ساختمان موتورخانه مركزي با متراژ 315 متر مربع  و محوطه سازي بالغ بر 13800 متر مربع، در شهريور ماه سال 1387 آغاز و در آبانماه 1390 تحويل موقت گرديد.