پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

مطالب

اين پروژه با زير بناي بالغ بر 5800 متر مربع در 6 طبقه در فروردين ماه سال 1388 آغاز و در آبان ماه 1390 تحويل موقت گرديد . اسكلت پروژه بتني با سقف تيرچه و بلوك اجرا گرديده است.