پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

مطالب

در آذر ماه 1390 اين شركت موفق به انعقاد قرارداد فوق گرديد و با پيشرفت قابل ملاحظه اي پروژه در حال اجرا مي باشد.

متراژ ساختمان بالغ بر 9500 متر مربع زير بنا در 12 طبقه با اسكلت فلزي پيچ و مهره اي بوزن 1400 تن و سقف عرشه فولادي اجرا گرديده است . تحكيم بستر ساختمان با توجه به نوع خاك منطقه و تعداد دو طبقه زير زمين به روش نيلينگ انجام گرديده است.