پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

لیست کل پروژه‌های شرکت قادرنصب

ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

محل اجرا

سال

وضعیت

1

احداث دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

قزوین

1388-90

تحویل دائم

2

احداث دانشكده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی و محوطه سازی اطراف

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل

1387-90

تحویل موقت

3

احداث ساختمان پایگاه انتقال خون استان تهران

سازمان انتقال خون ایران

تهران

1387-89

تحویل دائم

4

احداث 22 كیلومتر خط لوله 26 اینچ نفت

شركت نفت مناطق مركزی ایران

اهواز

1385-86

تحویل دائم

5

نصب اسكلت فلزی سالن finishing bayكارخانه نورد ورق عریض

شركت فولاد اكسین خوزستان

اهواز

1385-86

تحویل دائم

6

نصب اسكلت فلزی سالن mill bay كارخانه نورد ورق عریض

شركت فولاد اكسین خوزستان

اهواز

1385

تحویل دائم

7

نصب اسكلت فلزی سالنهای slab storageو cooling bedكارخانه نورد ورق عریض

شركت فولاد اكسین خوزستان

اهواز

1384-85

تحویل دائم

8

طراحی و احداث سوله مجتمع فرهنگی و هنری

سازمان مسكن و شهرسازی تهران

طالقان

1384-85

تحویل دائم

9

تهیه مصالح و احداث ساختمان اداری

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

تهران

1383

تحویل دائم

10

احداث ساختمانهای دیزل ژنراتور بلك استارت

سازمان توسعه برق ایران

مختلف

1383-84

تحویل دائم

11

نصب توربینهای انبساطی و ساختمانهای جنبی

وزارت نیرو - معاونت انرژی

اهواز

1382-84

تحویل دائم

12

نصب توربین و كمپرسور گاز گردشی و لوله كشی و كابل كشی

شركت پالایش نفت كرمانشاه

كرمانشاه

1381-82

تحویل دائم

13

احداث ایستگاههای تقلیل فشار گاز گرمی- پارس آباد - بیله سوار

شركت ملی گاز ایران

اردبیل

1381-82

تحویل دائم

14

احداث آپارتمان مسكونی كوی نصر در 4 طبقه شامل 8 واحد

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

تهران

1380-81

تحویل دائم

15

تهیه و احداث تاسیسات جانبی و تخلیه و بارگیری

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

جزیره قشم

1380-81

تحویل دائم

16

تهیه و احداث سیستم هایدرانت در انبار نفت

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

ازنا

1380-81

تحویل دائم

17

احداث خط لوله تغذیه گاز بقطر 12 اینچ

شركت گاز استان تهران

گرمدره

1380-81

تحویل دائم

18

تهیه و اجرای فونداسیون آپارتمان مسكونی

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

تهران

1380

تحویل دائم

19

تعویض لوله های آب آتش نشانی و احداث انبار نفت

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

بندرعباس

1380

تحویل دائم

20

احداث شبكه توزیع گاز

شركت گاز استان همدان

صحنه

1380

تحویل دائم

21

تهیه و نصب اسكلت فلزی ساختمان NGL1200

مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران

گچساران

1379-80

تحویل دائم

22

احداث ساختمان تعمیرگاه و انبار NGL1200

مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران

گچساران

1379-80

تحویل دائم

23

احداث شبكه توزیع گاز

شركت گاز استان همدان

كنگاور

1379-80

تحویل دائم

24

احداث ساختمان اداری شركت گاز

شركت گاز استان كرمان

كرمان

1378-79

تحویل دائم

25

گاز رسانی به شهركهای كرج

شركت گاز استان تهران

كرج

1378-79

تحویل دائم

26

احداث تلمبه خانه و استخر آب آتشنشانی

شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی

كرمان

1378-79

تحویل دائم

27

اجرای شبكه گاز فاز یك شهرك معلم

شركت ملی گاز ایران - منطقه 7

كرمانشاه

1378-79

تحویل دائم

28

نصب باس كوپلر نیروگاه رامین

وزارت نیرو - سازمان توسعه برق ایران

اهواز

1377-78

تحویل دائم

29

احداث ایستگاه تقلیل فشار

شركت ملی گاز ایران

بجنورد

1377-78

تحویل دائم

30

احداث ساختمان اداری باغ لویزان (یامهدی)

سازمان هوا و فضا

تهران

1377-78

تحویل دائم

31

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز

شركت ملی گاز ایران

سنقر

1377-78

تحویل دائم

32

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز

شركت ملی گاز ایران - منطقه 7

كرمانشاه

1376-77

تحویل دائم

33

عملیات احداث سالن S2 مجتمع شهید كریمی

سازمان صنایع دفاع

تهران

1376

تحویل دائم

34

مدیریت پیمان پروژه المهدی

مجتمع آلومینیوم المهدی

بندر عباس

1376-77

تحویل دائم